Minggu 17 Januari 2021

MAKLUMAT PELAYANAN

01-10-2019

MAKLUMAT PELAYANAN PPID

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

184