Rabu 26 Juni 2019
Al-Arbi'aa 22 Syawal 1440
"Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1440H/2019M, Mari Kita Teguhkan Semangat Moderasi Beragama dalam Berkebangsaan " |  *** 5 NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA : INTEGRITAS, PROFESIONALITAS, INOVATIF, TANGGUNG JAWAB DAN KETELADANAN *** |